”Ständig förbättring ger framgångsgaranti”

I 2004 genomförde vi kvalitetscertifiering enlig ISO 9001. Deras förenlighet kontrolleras regelbundet och certifieras av certifieringsorganet BSI Management System.

I 2015 TŰV NORD genomförde kvalitetscertifiering för medicin-tekniska produkter tillverkare enligt PN EN ISO 13485 och certifiering av kvalitetsstyrningssystem i enlighet med PN EN ISO 9001.

Våra ansträngningar för att förbättra kvaliteten avser inte bara kvaliteten på våra produkter, men i stort sett hela sfären av livet, inklusive säkerhetsarbete och vår påverkan på miljö. Det är därför vi har börjat jobba med att genomföra miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Quality policy - GGF TMRubber