Företagets historia

 • 2002. Grundades Medical Rubber Poland som dotterbolag till Medical Rubber Holding AB.
 • 2004. Genomfördes kvalitetscertifiering enligt ISO 9001.
 • 2007. Återköp av aktier från gruppen – ny ägare Tommy Månsson.
 • Namnändring till TMRubber.
 • 2011. Ny ägare Aneta Månsson.
 • 2012. Beslut om omlokalisering, markköp i Dobra.
 • 2015. Omlokalisering av produktionen till den nybyggda produktionshallen i Dobra (950m²)
  Genomfördes certifiering för medicin-tekniska produkter enligt ISO 13485.
 • 2017. UW-Elast AB förvärvar TM- Rubber. UW-Elast AB ingår i en koncern som heter Garpco AB med huvudsäte i Jönköping.
 • 2018. Produktionen av silikonprodukter hos GGF Gotlands Gummifabrik AB flyttas till TM Rubber. Omsättning på ca 4 milj kr.