GGF TMRubber

GGF TMRubber är en ledande europeisk tillverkare av alla typer av silikon-, gummi- och plast produkter, som används inom olika branscher. Vi specialiserar oss på att bearbeta silikon blandningar och i första hand flyttande silikongummi (LSR).

Vi är företag som verkat på den europeiska marknaden sedan 2002. Vi har lång erfarenhet av internationellt samarbete. Vi arbetar mestadels med nordiska företag. I vår kundkrets finns även företag från Asien.

Vi erbjuder:

  • Konsulttjänster i att välja lämpliga material, material blandning
  • Hjälp med konstruktion av formverktyg
  • Provserier
  • Tillverkning i långa eller korta serier eller fullproduktion

Våra produktionsmaskiner har stora produktionskapaciteter. Vi erbjuder tillverkning i flytande och fast silikon, gummi eller plast. Beroende på den specifika produkten kan  vi erbjuda produktioner med hjälp av formsprutning eller formpressningsmaskiner. Alla maskiner sköts av erfaren och högt kvalificerad personal, med en stor mångsidighet, som gör det möjligt för flexibel anpassning av produktionen till det behoven som dikteras av marknaden.

Företagen i gruppen

Vår koncern moder är: Garpco AB

Vi är sedan uppdelad i tre affärsben. Industrikomponenter i polymera material, Interiör och design samt Industriverktyg. Koncernen är mycket aktiv och skall växa både genom förvärv och genom organisk tillväxt.

Industrikomponenter i polymera material

I vårt affärsben finns kunskap om Polyuretan, formsprutad plast, gummi och silikon. Företagen i benet listas nedan.

Gotlands Gummifabrik AB

UW-Elast AB

Trekollan AB Save

Polyteknik AB

GGF TMRubber

Interiör och design

Kassalinjer och kontorsmöbler med hög kvalitet får ni av:

Awal System AB

Glimåkra of Sweden AB

Industriverktyg

Hårda ytor eller slitstarka verktyg eller om skall kapas eller sågas kontakta:

Diamantprofil AB

Swedex AB