Silikontillsatser

Tillsatser kan användas för att förbättra specifika egenskaper hos silikon för att möta extrema krav. Tillsatserna införs direkt med en intern mixer vid flytande silikon (LSR) eller i en valsningsprocess vid fast silikon (HTV) för att anpassa silikonens egenskaper till specifikationen.

Varför använda silikontillsatser?

Silikontillsatser förbättrar värmestabiliteten, brandbeständigheten och formbarheten hos fast silikon. Vissa tillsatser ger specifika egenskaper, såsom magnetiserbarhet, motståndskraft mot röntgenstrålar, motståndskraft mot aggressiva medier (oljor, bränslen, alkoholer).

Och om vi har specifika färgkrav har vi en rad pigmentpastor med vilka vi kan uppnå nästan alla tänkbara nyanser.

Dessutom är enfärgade färger lika lätta att göra med silikoner som de är genomskinliga.

Fluorescerande tillsatser för silikon

En intressant egenskap är dock visibiliteten under UV-ljus. Med hjälp av fluorescerande tillsatser kan vi få fram ett silikon som avger ett djupt blåviolett sken när det utsätts för UV-ljus.

Silikonprocessorer kan använda den här egenskapen för att utveckla automatiserade kvalitetskontrollsystem för sin produktionsuppsättning.