Formning genom att trycka

Formpressning är en tillverkningsmetod där man förformar ämnen. Dessa laddas sedan i förvärmda verktyg. Tänk våfflor!

Formpressning används i ett brett spektrum av applikationer. Fast silikon vulkaniseras i formarna genom temperatur och tryck.

Kompressionsgjutning

Material val / fyllning av kaviteter

Vid kompressionsgjutning föredras silikoner som blir tvärbundna med peroxider eller med en platinakatalysator.
Varje kavitet är individuellt fylld med en exakt uppmätt mängd silikon.

Vulkanisering

Pressarna är vanligtvis hydrauliskt styrda, pressplattor är vanligtvis elektriskt uppvärmda, men ibland ånguppvärmda. För vulkanisering av silikoner tvärbundna med peroxidkatalysatorer eller en platinakatalysator används temperaturer på 150°C till 200°C. Rätt temperatur spelar en viktig roll: den bör vara så hög som möjligt för att förkorta vulk- och cykeltid. Samtidigt får den inte vara för hög för att undvika anvulkning. Vulktiden bestäms av material, formtemperatur och väggtjockleken på den producerade detaljen.

Plundring av detaljer

För att underlätta plundring av de formgjutna detaljerna kan släppmedel eller inblandade tillsatser i silikonet användas.

  • Släppmedel i sprayform som sprayas på formytan.
  • Tillsatser i silikonet.

Viktigt med rätt dosering av släppmedel. För mycket kan förorena kaviteterna genom nedsmutsning av kaviteten. Det kan också orsaka gjutfel på den färdiga produkten eller sammanflytningsfel.

Transfergjutning

Transfergjutning är en förbättring av kompressionsgjutningsprocessen. Det är mer ekonomiskt för små detaljer av komplex form och som produceras i stort antal.

Vid transferpressning placeras ovulkaniserat silikon i en gryta, vanligtvis placerad i den övre delen av formen. När du sen stänger formen, pressas materialet av en kolv genom transferhål ned i kaviteten. Tryckfallet ger värme vilket gör att vulktiden kan reduceras.