Medicinsk

Silikonmaterial för den medicinska industrin

Vi förstår vikten av produktivitet och bearbetbarhet när vi tillverkar detaljer i högkvalitativa material för sjukvårdsmarknaden. De utmärkta mekaniska egenskaperna hos silikoner av medicinsk kvalitet gör dem idealiska för produktion av högkvalitativa medicinska komponenter och apparater.

Silikoner av medicinsk kvalitet har länge använts inom sjukvården och inom medicinsektorn på grund av deras biokompatibilitet, kemiska tröghet, höga fysiska prestanda och stabilitet i olika miljöer samt att materialet inte är allergent i samma utsträckning som andra material.

Vad är medicinsk silikon?

När vi använder termen „medicinsk silikon”. Betyder detta vanligtvis en av två saker:
Medicinskt långtidsimplanterbart material: Denna tekniska term beskriver ett material som kan finnas kvar i människokroppen som en del av en implanterbar enhet. På grund av sin renhet är den i allmänhet relativt sett dyr att framställa men nödvändig för implantat.
Medicinsk kvalitet: Mer tekniskt kallad medicinsk-medicinsk kvalitet, biokompatibilitetstestad grad VI silikon, denna typ är vårt val av material för en mängd olika produkter som tex mens koppar, övriga typer av medicinska komponenter och produkter med hudkontakt.
Material för medicinsk klassade produkter av hälsoklass VI och implanterbar under lång tid anses vara säkra i kontakt med livsmedel. Ofta tillverkas dessa detaljer med flytande silikon (LSR), som formsprutas för att nå rätt kvalitet och utformning.

Liksom i andra branscher strävar tillverkare av medicintekniska produkter alltid efter att minska kostnaderna, förbättra kvaliteten på sina produkter och förlänga livslängden.

Fokus på långsiktig kostnads- och prisstabilitet har en direkt effekt på försäljningsintäkter och producenters vinster.

Marknaden för medicintekniska produkter kräver mycket kompetens och forskning, särskilt inom området materialval och produktionsprocesser.

I den medicinska industrin kan materialprestanda göra skillnaden mellan hälsa och skada. Följaktligen, oavsett om du utvärderar metall, plast, keramik eller flytande silikon (LSR) för din medicinska utrustning, är den viktigaste aspekten att överväga materialets kompatibilitet med den funktionalitet som krävs av utrustningen.

När man väljer material för ny medicinsk utrustning och utrustning måste ingenjörer ta hänsyn till ett antal faktorer som biokompatibilitet, kvalifikationer, regler och kostnader.

När det gäller medicinska silikonprodukter inkluderar många applikationer komponenter som skall tåla olika tuffa krav, såsom värme, högt tryck, kemisk exponering och biokompatibilitet.

Fram till tillkomsten av LDS hade tillverkare av medicintekniska produkter svårt att hitta material som uppfyllde deras kriterier för anpassade formgjutna delar och sammansättningar.

Silikongjutning av medicinsk kvalitet är lämplig för dentala och kirurgiska tillämpningar, konsumenthälsoprodukter och andra medicinska produkter och apparater.

Steriliserade produkter

När det gäller sterilisering går material som termoplastisk Elast eller andra former av gummipackningar sönder och åldras under extrema temperaturer och kemikalier. Men flytande silikongummi har långvariga, icke-åldrande mekaniska egenskaper med minimal avvikelse i extrema temperaturer och situationer. Varje LSR-produkt kan behandlas med etylenoxid, ångautoklav, elektronstrålning och gammastrålning utan att skada detaljen.

Vibrationsdämpare

Vi kan även utveckla precisionsdetaljer som exempel vibrationsdämpare. Om du använder avancerad elektronisk- eller mekanisk utrustning såsom kirurgiska skärverktyg, kan en strategisk placering av en vibrationsdämpare på enheten minska vibrationerna. Detta säkerställer större noggrannhet under exempelvis kirurgi eller för andra tillämpningar.

Tätningar och O-ringar

Flytande Silikon (LSR) är ett idealiskt material för tillverkning av packningar, tätningar och O-ringar på grund av dess höga renhet och kemiska tröghet. Detta ger låg mekanisk åldring, kompressionsdeformation och avlastning. LSR överträffar andra material när det kommer till ventiler, tätningar och inkapslingar.

Högtrycksmembran

Andningsmask

Tätningar

Engångsartiklar till medicinska applikationer

Sugkoppar

Elektroder för muskelstimulering