Nacktätning

Detaljer:

Industri:
Dykindustrin
Silikon typer:
Solid
Metod:
Kompression