Formowanie metodą prasowania

Prasowanie to proces produkcyjny, w którym odmierzona ilość materiału do formowania, który jest zwykle wstępnie podgrzany (zwykle określany jako wsad) jest prasowany do pożądanej formy za pomocą dwóch ogrzewanych form.

Formowanie metodą prasowania jest używane w szerokiego zakresie zastosowań. Kauczuk silikonowy w postaci stałej jest wulkanizowany w formach przez temperaturę i ciśnienie. Preferowane procesy przetwórstwa stałego silikonu do prasowanie tłoczne i prasowanie przetłoczne.

Prasowanie tłoczne

Wybór materiału / Wypełnienie gniazd

Do prasowania tłocznego preferowane są silikony sieciowane nadtlenkami lub katalizatorem platynowym.

Każde gniazdo jest wypełniane indywidualnie dokładnie odmierzoną ilością silikonu

Prasowanie i wulkanizacja

Prasy do przetwórstwa są zwykle sterowane hydraulicznie, płyty prasy grzane najczęściej elektrycznie, rzadziej parą. Do wulkanizacji silikonów sieciowanych katalizatorami nadtlenkowymi lub katalizatorem platynowym stosuje się stosuje się temperatury od 150 do 200°C. 

Właściwa temperatura odgrywa ważną rolę: powinna być jak najwyższa, aby skrócić czas wulkanizacji oraz czas cyklu. Jednocześnie nie może być zbyt duża, aby uniknąć podwulkanizacji. Czas wulkanizacji jest determinowany przez temperaturę materiału, temperaturę formy i grubość ścianki produkowanego detalu

Usunięcie wypraski

W celu ułatwienia usuwania wyprasek z gniazd formy można używać zewnętrznych lub wewnętrznych środków antyadhezyjnych.

  • Środki zewnętrzne, w postaci spreju do spryskiwania na powierzchnię formy.
  • Środki wewnętrzne, w postaci specjalnych dodatków do silikonu.


Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dozowanie środków antyadhezyjnych. Zbyt duża ilość może zanieczyścić gniazda formy przez powstanie osadu na gorącej ścianie formy. Może też spowodować niejednorodności w gotowym produkcie. Gdy nadmiar środka antyadhezyjnego jest przepychany przez strumień materiału podczas wypełniania gniazda, może doprowadzić do powstania niechcianych linii łączenia w wyniku niekompletnego zespolenia dwóch płynących strumieni. W obu przypadka produkt końcowy może nie być zdatny do użytku.

Prasowanie przetłoczne

Prasowanie przetłoczne jest rozwinięciem procesu prasowania tłocznego. Jest bardziej ekonomiczne dla małych detali o skomplikowanym kształcie, które są produkowane w dużych ilościach.

W prasowaniu przetłocznym niezwulkanizowany silikon wkładany jest do specjalnej komory, zlokalizowanej na ogół w górnej części formy. Następnie podczas zamykania formy, materiał ściskany przez cylinder zlokalizowany w górnej połówce komory jest przetłaczany poprzez kanały wlewowe do gniazd.